Euroopa Nõukogu konverentsisarja Platform Exchange on Culture and Digitization raames
 29.–30. septembril 2016 toimunud

konverentsi korraldasid Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT) ja Kultuuriministeerium koostöös Euroopa Nõukoguga.

NOVEMBRIS 2016 leiate siin konverentsi arutelude kokkuvõtte ning lühifilmi intervjuudest esinejatega!

Meedia ja videosalvestus

Vaata lähemalt

Konverents juhindus arusaamast, et avatud kultuuriruumis tuleb kasutada uusi digitaalseid ja võrgustunud taristuid ligipääsetavuse parandamiseks ning osalusvõimaluste suurendamiseks. Ühtlasi tugevdab see ka demokraatiat. Konverentsi fookuses oli kultuuriliste suurandmete haldamise tulevikusuunad ning kultuuri digiteerimisega kaasnevad uued võimalused ja väljakutsed nii avalikule kui ka erasektorile.